Wedstrijdbepalingen 3,8 km triatleten en 5 & 10 km vrijeslag jongens/heren, meisjes/dames

1.1 Bij inschrijving dient iedere individuele deelnemer, de naam van de begeleider(s) op te geven. De begeleider(s) dient meerderjarig (18+) te zijn en moet capabel zijn om bij calamiteiten adequate hulp te verlenen.
1.2 Deelname aan de 3,8 km triatleten, 5 km en 10 km vrije slag zonder begeleiding kan niet worden toegestaan.
1.3 Begeleiding van de deelnemers dient alleen te geschieden langs de westzijde van het kanaal. Deelnemer(s) en begeleider(s) zijn verplicht zich op de wedstrijddag om 12.00 uur te melden in de voorstartruimte voor een briefing door de (ass.) scheidsrechter.
Direct aansluitend aan de briefing nemen de begeleiders plaats in de busjes/auto’s die hen naar de start aan de overkant van het kanaal brengen. (De busjes/auto’s staan op de parkeerplaats naast recyclingbedrijf Bulters). Fietsende begeleiders gaan na de briefing direct op eigen gelegenheid naar de overkant.
2.1 De deelnemer dient gedurende de gehele wedstrijd een genummerde cap duidelijk zichtbaar op het hoofd te dragen. Met het oog op de veiligheid van de deelnemer dient een cap die onopzettelijk is afgegaan, op aanwijzing van de begeleider en/of jurylid onverwijld weer te worden opgezet. Is de cap zoek geraakt dan wordt éénmalig door de fietsende kamprechter een andere cap verstrekt, die direct dient te worden opgezet. Zonder cap op het hoofd doorzwemmen en/of finishen zal diskwalificatie ten gevolge hebben.
2.2 De begeleider dient, zolang zijn deelnemer te water is, hetzelfde (door de organisatie verstrekte) nummer als dat van de cap van zijn deelnemer zichtbaar te dragen.
3.1 De opgegeven begeleider (of een vervanger, die zich als zodanig kenbaar maakt tijdens de briefing) dient de deelnemer gedurende de gehele wedstrijd daadwerkelijk vanaf de kant op korte afstand (10 à 15 meter, dit ter beoordeling van de jury) te voet of per fiets te volgen.
3.2 Wanneer de begeleider niet voldoet aan het onder 3.1 gestelde, kan dat het uit de wedstrijd nemen van zijn deelnemer tot gevolg hebben.
4.1 Iedere begeleider dient adequaat reddingsmateriaal mee te voeren. Daartoe zal de organisatie een z.g. reddingsklos ter beschikking stellen. Tevens krijgt de begeleider een rooksignaalraket mee die bij eventuele calamiteiten kan worden afgeschoten om de aandacht van reddingsbrigade en duikers te trekken.
4.2 Nummers, reddingsklos, rooksignaalraket, alsmede de eventueel door de organisatie verstrekte cap dienen z.s.m. na het beëindigen van de wedstrijd bij de organisatie te worden ingeleverd.
5.1 Het tijdens de wedstrijd nuttigen van voedsel door de deelnemer dient in overleg met zijn begeleider te worden bepaald en geregeld.
5.2 Er is vrije keus omtrent plaats en tijdstip voor eten en/of drinken.
5.3 Tijdens het voedingsmoment mag de deelnemer (in het water) staan. Lopen over en/of afzetten van de bodem is niet toegestaan.
5.4 Aanraken of op andere wijze fysiek contact maken door de deelnemer met de begeleider of een ander persoon en/of voorwerp -met uitzondering van de drinkbeker en voedingsmiddelen- is tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
6 De begeleider mag vanaf de kant coachen.
7.1 Indien de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken (wegens b.v. onweer), zal geen herstart plaats vinden.
7.2 Wanneer bij de 10 km het keerpunt bij de brug in Vroomshoop door net zoveel, of meer deelnemers als er prijzen beschikbaar zijn, is gepasseerd, zal de prijzenverdeling plaatsvinden op basis van doorkomst bij het keerpunt. Voor de 5 km geldt hetzelfde voor het ronden van de keerpuntboei.
7.3 Hierbij zullen geen tijden bekend gemaakt kunnen worden.
7.4 In alle andere gevallen zal de wedstrijd worden geannuleerd.
8 Uitsluittijd 10 km. Na 2 (twee) uur en 15 (vijftien) minuten moet men het keerpunt in Vroomshoop bereikt hebben.
9 In gevallen waarin deze wedstrijdbepalingen mogelijkerwijs niet voorzien, is de beslissing van de scheidsrechter bindend.
   
  Vriezenveen, 14 mei 2017