Zaterdag 31 maart j.l. is op zijn 71e verjaardag Gerrit Nijenmanting gestorven. Het voelt alsof hij zich nog een laatste doel gesteld had.

Gerrit is jarenlang enthousiast betrokken geweest bij de Twenterand Kanaalrace. In de tweede helft van het 22-jarig bestaan van de Twenterand Kanaalrace was hij steeds de scheidsrechter van ons evenement. Hij bleef het toen hij met pensioen ging. Hij bleef het toen hij vernam van zijn ziekte. Ook bij de laatste keer, vorig jaar juni was hij onze scheidsrechter, al had hij wel zelf een back-up geregeld voor het geval dat…

Want zo kennen wij Gerrit. Wat je vooraf kunt regelen moet je niet de kans geven fout te gaan om het achteraf te moeten herstellen. Wij willen hem ook herinneren als de man van de vrolijke kwinkslagen tijdens commissie- of juryvergaderingen. Om zijn optimisme om oplossingen te vinden voor problemen en zijn nuchtere kijk op de dingen. Ook om het feit dat hij de vinger op de zere plek durfde te leggen wanneer er iets fout dreigde te gaan dat niet onvermijdelijk was.

Tijdens zijn ziekte hield Gerrit ons af en toe middels een digitale memo op de hoogte van zijn gezondheid. Vaak waren die berichten positief en wanneer dat niet zo was, wist Gerrit vaak nog wel een lichtpuntje te benoemen. Zo niet in zijn laatste bericht. Dat kwam aan als een mokerslag.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens Stichting Twenterand Kanaalrace

Jan Zomer

Reacties zijn gesloten.